شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه درخواست دمو

درخواست دمو آنلاین

 

شرکت مانا تجارت مدبرجهت ارائه خدمات بهتر و آشنایی مشتریان از امکانات و توانمندی‏ های نرم افزارهای راهکاران ابری، سپیدار و دشت همکاران سیستم پذیرای هر گونه درخواست جهت برگزاری جلسه حضوری و ارائه مشاوره به صورت رایگان در محل شرکت و یا موسسه شما می باشند.

برای دریافت دمو آنلاین پس از تکمیل فرم کارشناسان شرکت مانا تجارت مدبر تا ۲۴ ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت و به صورت آنلاین امکانات نرمافزارهای راهکاران ابری، سپیدار و دشت همکاران سیستم را در اختیار شما قرار خواهند داد..

درخواست دمو حضوری

 

شرکت مانا تجارت مدبر جهت ارائه خدمات بهتر و آشنایی مشتریان از امکانات و توانمندی‏ های نرم افزارهای راهکاران ابری، سپیدار و دشت همکاران سیستم پذیرای هر گونه درخواست جهت برگزاری جلسه حضوری و ارائه مشاوره به صورت رایگان در محل شرکت و یا موسسه شما می باشند.

برای هماهنگی جلسه دمو رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. با تکمیل فرم کارشناسان شرکت مانا تجارت مدبر تا ۲۴ ساعت آینده با شما تماس می گیرند و پس از هماهنگی اولیه  در محل شما حضور خواهند یافت.
دموی حضوریدموی آنلاین