رایانش ابری؛ بستری برای پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار (Cloud BI)