شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری

سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری

 

ماژول تسهیلات مالی امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات بانکی دریافتی را مهیا ساخته و تمامی فرایندهای مرتبط با حسابداری تسهیلات مالی دریافتی را به همراه گزارش‌های لازم در این حوزه پوشش می‌دهد.
فرایندهای دریافت و تسویه‌ی تسهیلات مالی در سازمان‌ها ارتباط تنگاتنگی با حوزه‌ی دریافت و پرداخت دارد. به این دلیل، یکپارچگی‌های لازم در این خصوص بین ماژول تسهیلات مالی و دریافت و پرداخت پیش‌بینی شده است.

ویژگی‌های ماژول تسهیلات مالی

 • ثبت دریافت انواع تسهیلات
 • دریافت تسهیلات در چند نوبت
 • دریافت تسهیلات با ارزهای متفاوت و تسویه آن با ارز عملیاتی
 • محاسبه‌ی حصه جاری تسهیلات دریافتی
 • محاسبه‌ی هزینه بهره اقساط سررسید شده و سررسید نشده
 • باز پرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار
 • باز پرداخت اقساط پیش از سررسید قسط
 • محاسبه‌ی ذخیره جریمه تاخیر پرداخت نشده
 • شناسایی بخشوده‌گی بهره در صورت پرداخت پیش از موعد
 • باز پرداخت یک قسط در چند نوبت به تفکیک اصل و بهره
 • شناسایی جریمه‌ی بهره در صورت باز پرداخت پس از سررسید
 • تغییر و تعدیل مقادیر بهره
 • تشخیص اتوماتیک اقلام اسناد حسابداری هنگام ثبت آن‌ها توسط کاربر
 • مشاهده وضعیت باز پرداخت‌ها و مانده اصل ، بهره و جریمه‌ی مبالغ پرداخت شده