شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم دارایی ثابت راهکاران ابری

سیستم دارایی ثابت راهکاران ابری

ویژگی‌های سیستم دارایی ثابت

 • پشتیبانی از فرآیندهای مرتبط با تحصیل دارایی‌های ثابت تا ۱۰۰۰۰ قلم دارایی
 • تعیین الگوهای متفاوت ایجاد پلاک دارایی‌های ثابت و امکان پلاک‌گذاری مجدد دارایی‌ها
 • پشتیبانی از انواع متفاوت کنارگذاری فیزیکی دارایی‌ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوطه
 • ثبت سوابق دارایی‌هایی که موقتا از سازمان خارج شده‌اند
 • انجام محاسبات استهلاک دارایی‌ها
 • اصلاح محاسبات ناشی از تغییرات مربوط به بهای دارایی‌ها و روش‌های استهلاک آن‌ها
 • پشتیبانی از فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوط به آن
 • پشتیبانی از انواع نقل و انتقالات داخلی و بین شعبه‌ای دارایی‌ها و نگهداری تاریخچۀ آن‌ها
 • پشتیبانی از تمامی سناریوهای مرتبط با خروج دارایی و اعمال اثرات فیزیکی و مالی آن‌ها
 • پشتیبانی از فرآیند صورت‌برداری اموال و امکان ثبت عملیات مرتبط از نتیجۀ صورت‌برداری
 • ثبت اسناد مالی به‌شکل مکانیزه
 • دریافت انواع گزارش‌های کاربری، کنترلی و مدیریتی