شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری

سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری

راهکار مدیریت دریافت و پرداخت راهکاران، با ارائه‌ی گزارش‌های کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان قرار می‌دهد که در کم‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند؛ گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌محور متعددی که در این راهکار تعبیه شده است، سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی تصمیمات و شیوه‌ی پیش‌بُرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری می‌کند.

منافع و مزایا

  • ثبت و نگهداری وجوه دریافتی و پرداختی از طریق عملیات بانکی و یا عملیات نقدی صندوق
  • پشتیبانی از کارکردهای حساب های پشتیبان برای حساب های جاری سازمان‌ها
  • پوشش‌دهی عملیات تهیه صورت مغایرت بانکی
  • ثبت و نگهداری عملیات ضمانت‌نامه‌های به‌نفع و به‌عهده
  • پشتیبانی از تمام فرآیندهای مرتبط با گردش اسناد بهادار چک و سفته دریافتی و پرداختی در سازمان
  • یکپارچگی عملیات دریافت و پرداخت با سایر حوزه‌ها شامل حسابداری فروش

امکانات و ابزارها

  • پی‌گیری و مدیریت وصول اسناد دریافتی
  • کنترل وجوه پرداختی و دریافتی به تنخواه‌داران و ثبت هزینه‌های انجام شده از طریق تنخواه
  • دریافت انواع گزارش‌های کاربری و تحلیل از تمام مراحل عملیات
  • مدیریت پرداخت‌های سازمان با بهره‌گیری از فرآیندهای درخواست و دستور پرداخت