شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم دفتر کل راهکاران ابری

سیستم دفتر کل راهکاران ابری

ماژول دفتر کل راهکاران رویدادهای مالی را در مرحله‌ی ثبت تلخیص می‌کند، به‌گونه‌ای که اطلاعات مفید بودن خود را از دست نمی‌دهند و شما می‌توانید همواره از مربوط بودن اطلاعات مالی مطمئن باشید. ماژول دفتر کل، با تمام ماژول‌های سیستم یکپارچه است و اسناد حسابداری منطبق با الگوهای منطقی به‌شکل اتوماتیک ثبت می‌شوند و ضمن اطمینان از درستی ثبت‌های مالی، از دوباره‌کاری‌ها و خطاهای کاربری جلوگیری می‌کند.

منافع و مزایا

 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • ثبت اطلاعات سند به‌شکل یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
 • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
 • مرور حساب‌‌ها در تمام سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
 • تعریف ساختار حساب‌ها به‌شکل درختواره‌ای
 • گزارش‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی

امکانات و ابزارها

 • طبقه‌بندی حساب‌های معین و تفصیلی در گروه‌بندی‌های متفاوت
 • صدور اعلامیه بدهکار بستانکار برای طرف حساب‌ها
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • دریافت گزارش‌های لازم در مورد تجزیه سنی مطالبات
 • تهیه اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
 • آنالیز اطلاعات حساب‌ها به‌شکل اتوماتیک و دستی
 • تهیه‌ی گزارش‌های مقایسه‌ای