شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه سپیدار همکاران سیستم بسته پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم
بسته پیمانکاری سپیدار

بسته پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

 

بسته پیمانکاری سپیدار افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند؛ هم‌چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

این بسته با ۳ سیستم، شامل حسابداری، دریافت و پرداخت و پیمانکاری، پاسخگوی شرکت های پیمانکاری کوچک و متوسط است.

چرا بسته پیمانکاری سپیدار سیستم؟

با امکان کنترل تسویه حساب ها،مطالبات تسویه نشده ی مرتبط با هر صورت وضعیت را به راحتی پیگیری می کنید.

با امکان ثبت الحاقیه،دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز،سابقه تغییرات را در سیستم مگه می دارید.

با امکان ثبت ضمانت نامه ها به تفکیک هر قرارداد،مدیریت ضمانت نامه ها را ساده تر می کنید.

با امکان تعریف کارگاه و کنترل تنخواه گردان دفتر مرکزی و کارگاه ها،انحرافات هزینه ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه را می سنجید.

با امکان کنترل جزئیات هریک از پزوژ ه ها به شکل مجزا،در دو سطح پروژه و قرارداد گزارش تهیه می کنید.

با امکان تعریف انواع هزینه و ارتباط آن یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری،صورت هزینه های تسویه نشده و پرداخت های مرتبط با هر صورت هزینه را به راحتی کنترل و پیگیری می کنید.

با امکان ثبت عملیات مرتبط با چک های دریافتی و پرداختی ،تمام دریافت ها و پرداخت های خود را مدیریت کنید.

سیستم های بسته پیمانکاری سپیدار

سیستم دریافت و پرداخت

 

وجه نقد مهم ترین دارایی شرکت و مدیریت وجه نقد، اساس تجارت است؛ علاوه بر آن، یادآوری سررسید چک‌های پرداختی و دریافتیو سرعت‌بخشی به تهیه‌ی صورت مغایرت بانکی از دغدغه‌های مدیریت است.

سیستم حسابداری پیمانکاری

 

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم زمان چندر پروژه پیمانکاری است.این سیستم با گزارش کازبرگ قرارداد به شما کمک می کند تا در هر لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت عملکرد هر قرارداد داشته باشید. هم چنین بتوانید به موقع دیسکت فایل خرید و فروش فصلی و صورت وضعیت های خود را مطابق با آخرین تغییرات قانونی ارائه دهید.

سیستم دارایی ثابت

 

سیستم دارایی ثابت نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم برای تمامی شرکت‌های بازرگانی، تولیدی،خدماتی و پیمانکاری که نیاز به مدیریت دقیق و سریع اموال و دارایی‌ها خود دارند ایجاد شده است.

سیستم حسابداری

 

سیستم حسابداری سپیدار،به شما کمک می کند تا با بستن خودکار حساب‌های سود و زیان و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، عملیات پایان سال مالی را به راحتی و به سادگی انجام دهید.

معرفی نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار