شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم تدارکات راهکاران ابری

سیستم تدارکات راهکاران ابری

ویژگی‌های ماژول تدارکات راهکاران

 • پشتیبانی از ارزهای مختلف در اسناد تدارکات
 • ایجاد گروه‌بندی‌های مختلف و دریافت گزارش‌های متنوع بر اساس تامین‌کنندگان و اقلام در گروه‌های مورد نظر
 • امکان ارزیابی تامین‌کنندگان بر اساس معیارهای تعریف‌شده
 • محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا با امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش و ردیابی هزینه‌های سفارش‌ها
 • تعیین سیاست‌های قیمتی و برآورد قیمت درخواست خرید
 • محاسبه مالیات و عوارض و سایر عوامل تامین کنندگان به‌شکل اتوماتیک
 • معرفی اقلام قابل خرید از نوع کالا و خدمت
 • تعیین انواع خرید جزیی یا استعلامی
 • پیشنهاد انتخاب تامین‌کنندگان در فرایند خرید
 • صدور اسناد پشتیبانی از فرآیندهای خرید (جزئی و استعلامی) و برگشتی خرید
 • دسته‌بندی و اولویت‌بندی درخواست خرید
 • ثبت درخواست خرید براساس درخواست کالاهایی که کسری موجودی دارند
 • برآورد قیمت درخواست خرید و اخذ تایید واحد مالی
 • ارزیابی موجودی در راه و ثبت درخواست خرید برای کالاهای دچار کمبود
 • صدور و ارسال استعلام بها برای تامین‌کنندگان
 • ثبت پیشنهادها و پیش‌فاکتورها و تهیه صورت‌خلاصه استعلام
 • دریافت کالاهای پیشنهاد شده از سوی تامین‌کنندگان بدون استعلام
 • ثبت مازاد کالای دریافتی از تامین‌کنندگان
 • ثبت پیش پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
 • ثبت صورت‌خلاصه تنخواه تدارکات و تسویه فاکتورهای خرید
 • ثبت مرجوعی‌ها و تحویل مجدد آ‌ن‌ها به انبار
 • صدور اسناد حسابداری فاکتور خرید، تحویل و برگه مرجوعی به‌شکل تکی و گروهی
 • ثبت هزینه‌های تکمیلی در پروسه خرید
 • مشخص کردن روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده
 • گزارش مرور اسناد تدارکات، موجودی در راه، خلاصه خرید کارشناسان و…