شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم فروش راهکاران ابری

سیستم فروش راهکاران ابری

ماژول فروش راهکاران از طریق پوشش فرآیندهای متنوع مربوط به پردازش درخواست مشتریان، از ثبت درخواست تا زمان صدور صورت‌حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، شرکت‌ها را در بهبود عملکرد سازمان و افزایش سهم بازار و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری می‌رساند.

منافع و مزایا

 • تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش، سازمان فروش،کانال فروش و…
 • قیمت‌گذاری محصولات براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش، گروه مشتریان و…
 • تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات، عوارض، تخفیفات و…
 • مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش
 • صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
 • محاسبه‌ی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
 • ورود و خروج کالا براساس اسناد فروش در ماژول انبار
 • دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
 • فروش با روش‌های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساط
 • کنترل موجودی کالای انبار
 • کنترل اعتبار مشتری
 • مرور وضعیت اسناد فروش
 • تعریف محصول و سبد محصول به‌شکل یکپارچه با ماژول انبار
 • مدیریت اطلاعات شرکای تجاری مانند مشتری، واسط و …
 • صدور سند حسابداری اسناد فروش
 • تعریف حساب‌های اسناد حسابداری فروش به‌شکل پارامتریک